En dag med samtid Multimedie

<>

udgivet i avisen Samtid 21. august 1996

To nye værktøjer til edb-undervisningen: Samtid CD-ROM og SamtidsNettet

Om et par måneder fylder Samtid 21 år. Avisen er blevet voksen - og nu stifter den familie.
SamtidsNettet og Samtid CD-ROM hedder de to nye familiemedlemmer. Og det nye, fælles efternavn er "Samtid Multimedie".
SamtidsNettet og Samtid CD-ROM er - som navnene siger - edb-"værktøjer", der på hver sin måde supplerer avisen, samtidig med, at de giver god træning i at bruge computeren i skolearbejdet.
Via SamtidsNettet kan læserne nemt og hurtigt komme i kontakt med andre læsere og med avisen.
Cd-rom'en er en database - en "opslagsbog" med hundredvis af emner til brug for opgaver, der kræver fordybelse og baggrundsviden.

Kæmpe-opslagstavle

SamtidsNettet kan sammenlignes med en kæmpemæssig opslagstavle i stil med dem, der er i mange supermarkeder.
Her kan man sætte ting til salg - man kan efterlyse folk med samme interesse som Ún selv - man kan brokke sig, hvis man er utilfreds - man kan spørge andre, hvis man er i tvivl om noget - man kan offentliggøre et digt, man selv har skrevet - og alt muligt andet.
Det samme kan man bruge SamtidsNettet til.
Det eneste, der kræves er, at man har et abonnement på avisen, en computer og et telefonmodem.
Skoler, der i forvejen har adgang til Internet, kan komme på SamtidsNettet via det. Og omvendt: e-mail-adressen til SamtidsNettet åbner også døren til Internet.
Hver skole, der tegner et abonnement på Samtid Multimedie, får to e-mailadresser til lærerne og to til eleverne.
Elever og Lærerer kan også købe en personlig e-mail-adresse gennem Samtidnettet.

Ordet er frit

samtidsNettet indeholder blandt andet To gange om året vil der blive udsendt oplæg om elektroniske samarbejdsprojekter mellem skoler.
Har du ideer til andre aktiviteter på nettet, er du meget velkommen. Skriv på nettet - eller brug den gammeldags facon - papir og postvæsen.

samtid CD-ROM

På cd-rom'en har vi samlet alle vigtige artikler fra Samtid og gymnasieavisen Revyen gennem de seneste seks år.
Her kan der findes brugbart stof, næsten uanset hvilket emne, man kaster sig over.
Cd-rom'en er nem at bruge. Ved hjælp af et register med små referater, kan man hurtigt finde frem til netop de artikler, man har brug for. De kan printes ud direkte fra cd-rom'en, men man kan også vælge at kopiere dem over på computerens harddisk eller på en diskette og arbejde videre med dem derfra.
Udover artikler rummer cd-rom'en også kort, tegninger og en del af de fotografier, som artiklerne oprindelig blev illustreret med. Vil man kun studere kort, kan de findes ved hjælp af et særligt register.
Et tredje register viser hver enkelt avis' indhold, nummer for nummer.
Samtidig med hvert nummer af avisen udsendes på SamtidsNettet et oplæg med ideer til arbejdet med artiklerne. De skoler, der endnu ikke har mulighed for at blive koblet på nettet, vil få en trykt udgave.

Opdaters hvert år

Samtid CD-ROM vil blive opdateret Ún gang om året, så den altid er aktuel. senerer vil den også blive udbygget med blandt andet stof fra andre undervisningsmaterialer.
Den elektroniske opslagsbog udsendes midt i september - samtidig med, at SamtidsNettet går i luften.