Copyright - Samtid på nettet

Artiklerne p www.samtid.dk kan udskrives til eget privat brug i t eksemplar. Eftertryk eller elektronisk mangfoldiggørelse er ikke tilladt.

Artiklerne kan dog frit benyttes i undervisningen p skoler, som har kbt artikelbasen p cd-rom. Denne ret gælder indtil næste opdaterede cd-rom udkommer, dog mindst i t år fra købet. Når skolen har købt cd-rom'en m enkeltstående artikler mangfoldiggøres på papir i klassesæt, eller benyttes i kompendier og lignende, blot det sker med kildeangivelse, og forsiderne kan frit opslås p skolen, eller kopieres til interesserede klasser.

Artiklerne kan citeres i korte uddrag, når det blot sker med tydelig kildeangivelse.

Ønsker du at benytte artiklerne i anden sammenhæng, så skal vi altid kontaktes først.

Forlaget Hedeskov I/S har alle rettigheder til artiklerne.

Tilbage.